Contracten met zorgverzekeraars

Fysiotherapie Noordhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie wordt (met uitzondering van enkele aandoeningen en bij kinderen < 18 jr.) vergoed vanuit uw Aanvullende Verzekeringspakket. U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw polis te controleren op de hoogte van vergoeding. Het gaat hierbij om een aantal zittingen of om een bepaald bedrag.

Fysio-, sportfysio-, kinderfysiotherapie, oedeem- en manuele therapie vallen ALLEMAAL onder Fysiotherapie.

Alle behandelingen in een kalenderjaar worden bij elkaar opgeteld. Hierbij maakt het niet uit in welke praktijk u bent geweest. Omdat wij in ons computersysteem niet kunnen zien of u eerder bij een andere praktijk in behandeling bent geweest, raden wij u aan zèlf bij te houden hoeveel behandelingen u reeds heeft gehad. Dit blijft te allen tijde UW verantwoordelijkheid.

Wij maken binnen onze praktijk graag gebruik van de website www.fysiovergoeding.nl. Deze website biedt actuele en gedetailleerde informatie over vergoedingen. Klik hier om doorgelinkt te worden naar Fysiovergoeding.

 

 

Kan ik zonder verwijsbriefje van huisarts of specialist een afspraak bij u maken?

Ja, dat kan. De fysiotherapeut is direct toegankelijk. De huisarts blijft echter wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst.

Indien u zonder verwijsbrief komt, dan zal de fysiotherapeut eerst een screening uitvoeren. Dit start met een vraaggesprek waarbij ook een aantal vragen worden gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor onderliggende problematiek. Dit kan dan voor de fysiotherapeut aanleiding zijn om u naar de huisarts te verwijzen voor verder overleg.

Als ik door de (huis)arts gezien ben, heb ik dan een verwijsbrief nodig?

U heeft een verwijsbrief  nodig als u een aandoening heeft die vermeld staat op de Lijst Langdurige Fysiotherapie. Voorbeelden hiervan zijn de revalidatie na een operatie, ziekte van Parkinson en een beroerte.

Daarbuiten is een verwijsbrief niet verplicht en is het voldoende als de huisarts u adviseert om naar de fysiotherapeut te gaan. We stellen echter wel op prijs als uw huisarts zijn of haar bevindingen met ons deelt.

 

Als ik onbeperkt verzekerd ben, dan kan ik toch zo vaak komen als ik wil?

Nee, dat is niet zo….

…… Belangrijk is dat wij volgens onze beroepsnorm hebben verklaard te werken vanuit wetenschappelijke en beroepsgebonden richtlijnen. Dit houdt  in dat alles wat we doen gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs. Vanuit onze professionaliteit bespreken we samen met u hoe een behandeltraject eruit komt te zien en hoeveel behandelingen we nodig denken te hebben. Als we dit kunnen onderbouwen vanuit de kennis die de wetenschap ons geeft, dan is dat goed.  Deze professionele redenering is bepalend voor het maximale aantal behandelingen wat we u kunnen geven en niet de grootte van uw pakket.

Wel heeft u meer speelruimte als u de pech heeft om meerdere keren per jaar een blessure op te lopen of een klacht te ontwikkelen. Iedere klacht kan behandeld worden op de best mogelijke manier.

Wat is doelmatig behandelen?

Uw zorgverzekeraar geeft aan dat de behandelingen fysiotherapie doelmatig gegeven dienen te worden. Dit houdt in :

  • dat de zorg gegeven wordt naar de stand der wetenschap die naar redelijkheid is afgestemd op de behoefte van de patiënt.
  • dat de fysiotherapeut een afweging maakt betreffende de kosten en baten en niet onnodig veel behandelingen inzet.

Hoe zit het met het Eigen risico?

Fysiotherapie wordt in verreweg de meeste gevallen vergoed vanuit de Aanvullende verzekering. Hiervoor is het eigen risico niet van toepassing. Onze beroepsgroep het KNGF nuttige informatie beschikbaar gesteld.

Klik hier om meer te lezen.

Bij een aandoening die voorkomt op de Lijst Langdurige Fysiotherapie gaat het eigen risico wel een rol spelen. De lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Bevindingen van arts, specialist of fysiotherapeut bepalen niet of de therapie voor langdurige vergoeding in aanmerking komt.

Als de aandoening voorkomt op de “chronische lijst”, zo wordt de Lijst Langdurige Fysiotherapie ook wel genoemd, dan geldt  dat de behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed worden vanuit de basisverzekering. In de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.

Wat wordt er vergoed uit de basisverzekering?

Fysiotherapie voor kinderen

Fysiotherapie voor kinderen jonger dan 18 jaar wordt tot een maximum van 18 behandelingen  vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen geldt het eigen risico niet. Mochten er meer dan 18 behandelingen nodig zijn, dan bepaalt de door u afgesloten aanvullende verzekering de hoogte van de verdere vergoeding.

Fysiotherapie voor artrose aan heup of knie

Met artrose-klachten aan heup of knie mag u éénmaal per 12 maanden behandeld worden waarbij de vergoeding plaatsvindt vanuit de basis verzekering. Er worden maximaal 12 behandelingen vergoed. De reden waarom artrose op deze manier vergoed wordt vanuit de basisverzekering is dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat oefentherapie effectief is. Het geeft zelfs zoveel effect dat de plaatsing van een nieuwe heup of knie aanmerkelijk uitgesteld (of misschien zelfs wel afgesteld) kan worden.

Bij een vergoeding vanuit de basisverzekering geldt wel het eigen risico.

Specifieke aandoeningen zoals een operatie of een beroerte

Er bestaan specifieke indicaties; dit zijn aandoeningen die voorkomen op de zogenoemde Lijst Langdurige Fysiotherapie die WEL vergoed worden vanuit de Basisverzekering. Hiervoor bestaat helaas wel een drempel: U moet nl. zelf de eerste 20 behandelingen betalen OF ze worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering mits deze toereikend is. Na die drempel van 20 behandelingen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Als de vergoeding plaatsvindt vanuit de basisverzekering, is vanzelfsprekend het eigen risico van toepassing. Weest u hier alert op.

Fysiotherapie bij etalagebenen

Gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) wordt op verwijzing van de specialist éénmalig METEEN vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 37 behandelingen. Reden hiervoor is dat deze vorm van therapie net zo goed of zelfs beter is dan een dotterbehandeling. Ook hier geldt het eigen risico.

 

Wat als ik een keertje mijn afspraak niet kan nakomen?

Indien u tot 24 uur van te voren hebt afgebeld, dan is uw afzegging ruim op tijd. Belt u te laat of helemaal niet af, dan brengen wij de kosten voor de gereserveerde tijd van de fysiotherapeut en de ruimte bij u in rekening.  Een dergelijke Niet Nagekomen Afspraak kost  €25,00 en dient u rechtstreeks aan ons te betalen.

We hebben lang nagedacht over hoe om te gaan met een niet nagekomen afspraak. Want ook wij begrijpen heel goed dat er vaak sprake is van overmacht. U bent ziek wakker geworden, u staat in de file, u moest toch overwerken enzovoorts. We kennen de redenen. Toch hebben we besloten de kosten wel in rekening te brengen omdat de fysiotherapeut voor u op het afgesproken tijdstip klaar staat. Hij/zij wordt doorbetaald, de ruimte blijft voor u open staan; kortom: onze kosten lopen door, ook als u er niet bent.

Omdat we het allemaal ECHT wel begrijpen, hebben we de mogelijkheid om één keer coulant te zijn. Dit betekent dat we de afgezegde afspraak registreren als te laat afgezegd, maar we sturen geen rekening. Pas bij een tweede afzegging wordt een rekening verstuurd.

Hoe zegt u tijdig af?

  • bellen met 055-7851483 (ook voice mail)
  • whats appen met 06-22329737
  • mailen met receptie@fysiotherapie-noordhuis.nl

Wat kost een behandeling?

Indien u de therapie zelf moet betalen, dan gelden onze vrije tarieven:

  • Fysiotherapie intake: € 49,50
  • Fysiotherapie vervolgafspraak: € 38,50
  • Manuele therapie: € 46,50
  • Fysiotherapie aan huis intake: € 61,10
  • Fysiotherapie aan huis vervolgafspraak: € 49,50

Bekijk hier de volledige tarievenlijst.

Is het mogelijk vrij te trainen en te oefenen?

Ja, dit is mogelijk. Wij beiden de mensen die bij ons in behandeling zijn of zijn geweest de mogelijkheid om vrij te trainen in onze trainingszaal. Kijkt u bij Groepslessen – Medisch fitness voor meer informatie.