Nazorg bij kanker: wat kan de fysiotherapeut voor u doen?

Wist u dat gespecialiseerde fysiotherapeuten een steeds grotere rol spelen in de nazorg die gegeven wordt aan mensen met kanker? Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Ze richt zich op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker. Voorbeelden van problemen zijn pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Ingrid Laarman, onze oncologie- en oedeemfysiotherapeute is zeer betrokken op dit gebied en legt u graag uit wat de oncologie-fysiotherapeut doet.

Wat is het grote verschil in de oncologie-wereld nu ten opzichte van 5 jaar geleden?”

Patiënten met kanker worden meer en meer op zichzelf aangewezen na een behandeling in het ziekenhuis. De overlevingskans is gelukkig enorm gestegen de afgelopen jaren, de ziekte krijgt steeds meer de vorm van een chronische ziekte. Het ziekenhuis gaat voor het primaire proces van het behandelen van kanker waardoor mensen maar kort of zelfs helemaal niet tijdens de chemo in het ziekenhuis hoeven te blijven.

Na-controles kunnen en hoeven niet altijd meer door een specialist in het ziekenhuis gedaan te worden. Mensen zullen dus eerder een beroep doen op zorg in hun eigen omgeving:de eerstelijnszorg en dan komt de oncologie fysiotherapeut in beeld.

“Weet dat er meer is dan alleen de behandeling in het ziekenhuis” (Quote Ingrid)

Begeleiding dichtbij is erg belangrijk en hard nodig. De huisarts speelt hierin een grote rol maar ook maatschappelijk werkers, de thuiszorg, een ergotherapeut en een fysiotherapeut in de wijk zijn belangrijk. Van groot belang voor de patiënt is dat deze zorgprofessionals elkaar onderling kennen en met korte lijnen contact kunnen opnemen met elkaar.

Bestaat er binnen onze wijk of Apeldoorn-breed een goede samenwerking?

Ingrid vertelt enthousiast over het oncologie-netwerk.

Dit netwerk is een groep oncologie-specialisten die samenwerken met zorgaanbieders in de eerstelijnzorg. Doel van het netwerk is de samenwerking onderling te vergroten zodat de zorg dichter bij huis kan worden georganiseerd.

Ingrid heeft samen met een aantal andere specialisten gewerkt aan de totstandkoming van het netwerk. Inmiddels zijn 5 lokale netwerken actief  in Apeldoorn en Vaassen. Hierbij wordt zorg dus op elkaar afgestemd en kan de oncologie-patiënt zijn zorgverlener vinden in de eigen woonomgeving.

In elk netwerk zitten mensen met hun verschillende specialisaties. In onze wijk de Maten is Ingrid één van de kartrekkers en heeft zij regelmatig paraplu vergaderingen met het eigen wijknetwerk en met het grote overkoepelende netwerk voor Apeldoorn en omstreken.

Hoe sluiten deze eerstelijns netwerken aan op de ziekenhuiszorg?

Aansluiting van eerstelijn en tweedelijnszorg komt tot stand als alle zorgprofessionals de wens hebben om samen te werken. Je moet elkaar willen vinden zodat je kunt bespreken wat je aan elkaar kunt hebben? En vooral hoe kan de zorg voor de patiënt beter worden? Een ieders kracht moet worden gebundeld waarbij de patiënt centraal moet staan.

Hiervoor is in december 2017 voor het eerst een prachtig en succesvol symposium georganiseerd: Het symposium “Nazorg in de Oncologie, een toekomstperspectief””.

“Wat was er zo bijzonder voor jou op dit symposium?”

Op deze dag was het symposium in het Gelre ziekenhuis Apeldoorn. Het symposium had als doel om kenbaar te maken dat we als multidisciplinair netwerk aan het werk zijn en vooral de brug hebben weten te slaan tussen de eerste en tweedelijnszorg. Wat hierbij vooral belangrijk was, was de onderlinge communicatie te verstevigen.

Door deze samenwerking heeft iedere professional binnen het netwerk een groot vangnet gecreëerd. De krachten en kennis zijn gebundeld wat kan helpen bij de behandeling van een patiënt. Onderling wordt er veel kennis gedeeld maar kan er ook met een gerust hart besloten worden dat, indien nodig, een patiënt overgedragen kan worden naar een meer gespecialiseerde zorgverlener.

“Waar sta jij over 5 jaar’

Voor mij is belangrijk dat het binnen de netwerken heel duidelijk is wie in Apeldoorn in de oncologie werkt zodat we elkaar heel gemakkelijk kunnen vinden en blijven vinden.

Verder is belangrijk dat de patiënt weet welke zorg waar te halen is en hoe deze het beste gecombineerd kan worden. Daarom vind ik het zo fijn dat we proberen naamsbekendheid te geven aan de samenwerking, aan het oncologienetwerk. Binnenkort komt er een website live waar we veel informatie zullen delen waar patiënten echt wat aan hebben.

Tot slot zie ik dat  ik over 5 jaar, samen met de netwerken duidelijk vorm heb weten te geven aan de oncologie fysiotherapie door middel van lezingen, enthousiasme uitstralen en verwacht ik dat de lijnen met oncologische verpleegkundigen perfect lopen zodat de beweegzorg in de wijk voor iedere oncologiepatiënt snel en effectief ingezet kan worden.

Wilt u meer lezen over oncologiefysiotherapie? U Leest  meer op de website van deze specialisatie binnen de fysiotherapie op www.oncologienetwerkapeldoorn.nl

of stel uw vraag rechtstreeks aan ons!

Ingrid laarman,

Oncologiefysiotherapeut bij Fysiotherapie Noordhuis


21/01/2018 |