Kwetsbare groep voor risico op besmetting met het corona virus.

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar behoren bij de risicogroep voor het verkrijgen van het coronavirus.

Daarnaast zijn mensen met de volgende aandoeningen kwetsbaar:

  • hart- en vaatziekten
  • diabetes type 2
  • luchtwegaandoeningen
  • kanker waarvoor behandeling is ingezet die het immuunsysteem verzwakt
  • nierfalen

Als u binnen de kwetsbareg groep valt, wordt door ons gevraagd naar aanwezigheid van symptomen. Indien er geen symptomen van verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, koorts en/of benauwdheid bestaan, dan volgt te allen tijde een intake op afstand. Door deze extra veiligheid in te bouwen, kan de therapeut in samenspraak met u bepalen of de noodzaak er is dat u de praktijk bezoekt voor behandeling.

Nadat besloten is dat een bezoek aan de praktijk noodzakelijk is, zullen we ervoor zorgdragen dat de therapeut een mondmasker draagt en handschoenen aan heeft.