Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening van de hersenen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Voor geen enkele persoon is de ziekte hetzelfde. De symptomen kunnen erg uiteen lopen. Een aantal voorbeelden van symptomen die voorkomen bij de ziekte van Parkinson zijn:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen en moeite met starten van bewegingen.
  • Het niet of met moeite kunnen uitvoeren van  automatische bewegingen zoals lopen.
  • Stijfheid van de spieren. Dit is ook in het gezicht vaak goed te zien en noemen we een maskergelaat.
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson

Omdat de ziekte van Parkinson met zoveel verschillende symptomen voorkomt, is het belangrijk dat de behandelend fysiotherapeut gespecialiseerd is in deze aandoening. Onze parkinsontherapeuten Floor Uittenbogerd en Joline Jochems zijn beiden lid van het ParkinsonNet. Jaarlijks worden ze bijgeschoold en binnen Apeldoorn komt het netwerk regelmatig bijeen voor overleg.

Tijdens de therapie gaat het om:

  • het aanleren van strategieën om bewust te bewegen.
  • het aanleren van cues, methoden om dagelijkse activiteiten handiger en makkelijker uit te voeren.
  • het doen van oefeningen om problemen zoals freezing te verminderen of te voorkómen
  • het verbeteren van conditie, spierkracht en balans

Therapie wordt zorgvuldig en op u persoonlijk afgestemd. Naar aanleiding van uw eigen voorkeur en de therapeutische doelstellingen kan gekozen worden voor individueel behandelen bij u aan huis of in de praktijk. Verder bestaat de mogelijkheid om in onze trainingszaal te werken (individueel of in kleine groepjes) aan uw conditie en spierkracht.

Vergoeding

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening waarvoor langdurige fysiotherapie is goedgekeurd door de zorgverzekeraars.

U dient bij de start van de therapie een verwijsbrief te hebben van uw neuroloog of huisarts. De therapie mag alleen gegeven worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut die aangesloten is bij het ParkinsonNet. Bij ons zijn dit Floor en Joline.

Therapie wordt vanaf de 21e behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij is het eigen risico wel van toepassing.

Voor de eerste 20 behandelingen kunt u uw aanvullende verzekering gebruiken mits u deze heeft afgesloten. Anders komen deze kosten voor uw eigen rekening.

Maak hier uw afspraak.