Last van hooikoorts?

Binnen het Medical Taping Concept is een tapetoepassing bekend die de hooikoortsklachten sterk kan verminderen. De resultaten zijn spectaculair en het is een gemiste kans om deze tapemethode niet toe te passen als u hooikoorts heeft.

In een wetenschappelijke studie zijn hooikoorts-patiënten gevolgd die zich lieten behandelen met hooikoortstape. Over 9 veel voorkomende symptomen moesten ze aangeven hoeveel last ze daarvan hadden. Bij 84% van de deelnemers verminderden de klachten na één, twee of drie keer tapen. Na de eerste keer aanbrengen van de tape gaven de deelnemers al aan dat 8 van de 9 symptomen beduidend afgenomen waren. Na het aanbrengen van een tweede keer tape werden bij alle klachten een hele duidelijke vermindering gezien. Na een derde keer tapen was het effect het minst, hoewel de klachten alsnog verder afnamen.

Bron: Fysiotape (2019)

Ons advies

Misschien wilt u de tape uitproberen. Het kan u zoveel ergernis schelen tijdens het seizoen. Komt u naar de praktijk met een schone huid. Gebruik geen oliehoudende doucheschuim en smeer u niet in met bodylotion.

De tape laat u na de behandeling 5 dagen zitten. Een eventuele tweede tape plakt u een week na de eerste tape.

Probeer het eens uit en bel met 055 7851483 of mail met

Kosten:  Zie tarieven praktijk.

Onze hooikoorts tapers

De therapeuten die bij Fysiotherapie Noordhuis de hooikoorts tape plakken hebben allemaal de opleiding van het Medical Taping Concept gedaan en zijn bevoegd om deze tape aan te brengen.