CVA / Beroerte

Een beroerte noemt men ook wel CVA,  dat staat voor CerebroVasculair Accident.

Vrij vertaald is dit een ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. Dat kan een hersenbloeding, TIA of herseninfarct zijn.

Bij een beroerte werkt ineens een deel van de hersencellen niet meer door bloedvatverstopping/afsluiting (herseninfarct) of bloedvatscheuring (hersenbloeding). De getroffene krijgt dan uitvalsverschijnselen, zoals een verlamde arm, een scheve mond of diegene kan moeilijk praten.

De gevolgen van een beroerte kunnen voor u en uw omgeving enorm zijn. Na een revalidatietraject bij bijv. Klimmendaal of Randerode kunt u verder revalideren bij ons in de eerstelijn. U krijgt dan beweegzorg in uw eigen wijk.

Meer lezen over de CVA Ketenzorg in Apeldoorn: klik hier.

Fysiotherapie na een beroerte

De fysiotherapeut draagt op verschillende manieren bij aan het welzijn en herstel van patiënten met een beroerte. Dat begint het liefst zo snel mogelijk nadat de diagnose ‘beroerte’ door de neuroloog is gesteld. Daarna begint voor de meeste patiënten de revalidatiefase waar fysiotherapie deel van uitmaakt. Ook op langere termijn helpt de fysiotherapeut, als specialist in beweging, u bij het herstel en het verbeteren van uw mogelijkheden.

Met oefeningen onderhoudt u de vaardigheden die u geleerd heeft en blijft uw conditie op peil.

Maak hier uw afspraak.