Fysiotherapie bij Multipele Sclerose

MS is een neurologische aandoening waarbij mensen problemen in het bewegen kunnen gaan ervaren. Om zo goed mogelijk te kunnen blijven bewegen, is het fijn om begeleid te worden door de gespecialiseerd fysiotherapeut.

Iedere behandeling begint met een individuele intake. Daarna besluit u samen met de therapeut of uw verdere begeleiding individueel of in groepsverband kan gaan plaatsvinden.

 

Groepstherapie

Het grote voordeel van groepstherapie is dat u met mensen in contact komt die ook MS hebben. Het onderlinge contact wordt als zeer waardevol beschouwd.

Daarnaast is het fijn om een uur lang te kunnen trainen zodat het mogelijk is om de energie goed te verdelen. Omdat u wat langer tijd krijgt, kunt u rust en activiteit beter afwisselen.

De basis voor groepstherapie is een eigen, op uw mogelijkheden afgestemd oefenprogramma. Binnen de groep werkt men samen aan kracht, balans en uithoudingsvermogen.

Bij Fysiotherapie Noordhuis worden de groepslessen gegeven door Floor Uittenbogerd en Joline Huzen.

Declaratie therapie bij MS

MS is een chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel. De fysiotherapeutische begeleiding wordt vergoed vanuit de basisverzekering zonder dat hier een eindtermijn voor geldt. U mag dus zo lang therapie volgen als dat binnen uw behandeltraject past.

Als u start met fysiotherapie zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Als u aanvullend verzekerd bent, dan kunnen deze eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk betaald worden vanuit uw aanvullende pakket. Vanaf de 21e behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Hierbij is het eigen risico van toepassing.

U kunt zich melden voor therapie bij MS met een verwijsbrief of een bewijs van diagnose die geschreven is door uw neuroloog.