COVID revalidatie

Als je na een COVID-19 infectie klachten overhoudt bij het bewegen en bij het uitvoeren van activiteiten, dan kun je bij de fysiotherapeut terecht voor advies en begeleiding.

Het maakt niet uit of je thuis bent hersteld of dat je in het ziekenhuis opgenomen bent geweest. In overleg met de huisarts kun je doorverwezen worden voor COVID herstelzorg.

Bij Fysiotherapie Noordhuis hebben een aantal fysiotherapeuten de nascholing tot corona-therapeut gevolgd. Door hen wordt de begeleiding professioneel wordt opgepakt. De meeste klachten doen zich voor op het gebied van conditie en energie. De corona-fysiotherapeut helpt je op weg om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Hierbij let je op de energieverdeling en wordt gekeken naar het risico op overbelasting. Zo werk je op een verantwoorde manier aan je herstel.

Corona-fysiotherapeuten:

COVID revalidatiegroepen bij Fysiotherapie Noordhuis

COVID groepen (bijgewerkt op 27-12-2021):

  • Dinsdag van 16:15 tot 17:15 – Beatrijsgaarde 1
  • Vrijdag van 16:15 tot 17:15 – Beatrijsgaarde 1

Declaratie COVID herstelzorg

De declaratie na het doormaken van een COVID-19 infectie wordt vergoed door de zorgverzekeraar in de basisverzekering.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • je moet binnen 6 maanden na het acute ziektestadium zijn gestart met de therapie;
  • binnen 6 maanden kunnen maximaal 50 behandelingen worden gegeven;
  • er kan een eenmalige verlenging van de therapie plaatsvinden op verwijzing van de huisarts. De verlenging geldt weer voor maximaal 50 behandelingen binnen 6 maanden;
  • de regeling is van toepassing tot 1 augustus 2023;
  • bij vergoeding in de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.