Veelgestelde vragen Corona

Kan ik een afspraak maken?

Ja dat kan, maar alleen als u geen symptomen heeft van hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn, koorts en/of benauwdheid.

Verder gaan we ervan uit dat u voor uzelf goed de afweging hebt gemaakt tussen het risico op besmetting en de noodzaak in behandeld te worden.

Wie behoren tot de kwetsbare groep?

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Daarnaast zijn mensen met de volgende aandoeningen kwetsbaar:

  • hart- en vaatziekten
  • diabetes type 2
  • luchtwegaandoeningen
  • kanker waarvoor behandeling is ingezet die het immuunsysteem verzwakt
  • nierfalen

Hoe veilig is het bij jullie in de praktijk?

Bij het vaststellen van ons beleid in de praktijk zijn we uiterst zorgvuldig te werk gegaan en nemen we meer veiligheids-maatregelen dan de overheid aangeeft.

Wij hebben besloten vooralsnog alleen mensen toe te laten die geen symptomen hebben. Als we een fysieke behandeling moeten doen waarbij we binnen de 1,5 meter contact hebben, dan gebruiken de therapeuten een mondkapje. Verder hebben we alle openbare ruimtes zo ingericht dat 1,5 m. goed gehanteerd kan worden en leven we de instructies voor handhygiëne zeer goed na.

Wat kan ik zelf doen om zo veilig mogelijk bij jullie te komen?

  • Kom alleen.
  • Kom niet vroeger dan 5 minuten voorafgaand aan uw afspraak.
  • Neem drie handdoeken mee als u weet dat u een fysieke behandeling krijgt. De therapeut zal een mondkapje dragen.

Ik krijg groepstherapie. Wat is daarvoor het beleid?

Groepstherapie is voor mensen met een bepaalde chronische aandoening waarvoor therapie in klein groepsverband de beste keuze is. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met COPD of Parkinson. Zij krijgen de mogelijkheid om met een klein aantal patiënten op 1 therapeut in een aparte zaal te oefenen. De 1,5 m grens kan op deze manier goed gehanteerd worden.

Hoe zit het met de groepslessen en medisch fitness?

De groepslessen en medisch fitness-lessen starten weer per 1 juli 2020. Omdat we ons willen en moeten houden aan de RIVM richtlijnen hebben we vrijwel al onze groepslessen verplaatst naar onze ruime zaal aan de Anklaarseweg. Er worden in zeer beperkte mate nog enkele lessen gegeven aan de Beatrijsgaarde. Kijk voor het aanbod onder de menuknop groepslessen en kies de locatie.

Afhankelijk van het animo houden we nog een paar lessen in stand:

  • Voor iedereen die geïnteresseerd is, bieden we medisch fitness BUITEN aan. In de buitenlucht net zo hard werken aan conditie en kracht als u gewend was in de medisch fitness lessen binnen. Dit blijven we doen tot maximaal 31 augustus 2020

Gaan consulten op afstand nog door?

Ja zeker gaan deze nog door. We hebben gemerkt dat we een videoconsult voor veel mensen werkt en net zo effectief is als een behandeling op de praktijk.

Verder is het voor mensen die WEL symptomen hebben van hoesten, niezen, keelpijn, koorts en/of benauwdheid in deze fase nog de enige optie om behandeld te worden.

Hoe zit het met de vergoeding van video-consulten?

Als u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie worden video-consulten op dezelfde manier vergoed als een consult in de praktijk.

Ik ben doof/slechthorend en kan geen gebruik maken van jullie video-consulten. Wat nu?

Binnen onze praktijk zijn we gewend om met mensen die doof of slechthorend zijn te mailen of appen. Dit werkt wat ons betreft prima en daarmee kunnen we goed bepalen wat nodig is. Ook werken we oefenschema’s uit waar je al veel aan kunt hebben. Wat ons betreft werkt het dan verder precies zo als de begeleiding voor horende mensen.

Ik heb hooikoorts symptomen. Mag ik wel komen?

Nee, helaas niet. We hebben besloten om mensen met symptomen van hoesten,  niezen etc. niet toe te laten. Helaas zijn dit ook de symptomen bij hooikoorts. In de wachtkamer  kan men het verschil niet zien en om het gevoel van veiligheid optimaal te houden, hebben we deze vervelende keuze moeten maken.

Ik sport in een groep bij jullie en die staan nu ook stil. Wat gebeurt er met mijn abonnement?

Met ingang van 1 juli 2020 werken we met een reserveringsapp. De abonnementen komen te vervallen.

Wat gebeurt er met mijn strippenkaart? Die is toch beperkt geldig?

De strippenkaart komt, net als de abonnementen, te vervallen. Strippen die u over heeft, kunnen door de receptie op de reserveringsapp worden gezet voor u. Hiermee kunt u meteen lessen boeken. Als u gewend bent geweest om bij ons met strippen te werken, dan zult u zien dat het in de app zeer vergelijkbaar is.