Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

  • het doel van de registratie
  • de aard van de gegevens die worden geregistreerd
  • het beheer van de gegevens
  • de personen die toegang hebben tot die gegevens
  • het inzagerecht van de patiënt.

Al deze zaken zijn in een procedure vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk, een aantal regels vastgelegd in een privacy verklaring:

Fysiotherapie Noordhuis gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Fysiotherapie Noordhuis deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Fysiotherapie Noordhuis bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Fysiotherapie Noordhuis houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Fysiotherapie Noordhuis   vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Fysiotherapie Noordhuis informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Fysiotherapie Noordhuis informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Fysiotherapie Noordhuis informeert patiënten indien Fysiotherapie Noordhuis bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.