Revalidatie na corona

Heeft u Corona (CoVid-19) gehad? Vooral wanneer u last heeft gehad van het virus kunt u restverschijnselen hebben. Veel voorkomende restklachten na een doorgemaakte infectie zijn vermoeidheid, conditieproblemen en kortademigheid. Doorlopen met deze klachten is niet verstandig.

In de eerstelijns fysiotherapiepraktijk is het mogelijk om een goede revalidatie te krijgen. Hiervoor zijn de gespecialiseerde fysiotherapeuten opgeleid. Zij hebben hun aantekening corona-revalidatie behaald en zijn bevoegd om een adequate revalidatie te geven. In onze praktijk kunt u terecht bij Agnes Duurkoop en Esther Kuhlman.

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten bekijken met u samen hoe hoog uw belastbaarheid is, wat u conditioneel aan kan en wat u weer graag zou doen. Samen met u wordt een behandelplan gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met uw capaciteit en grenzen. De behandeling bestaat veelal uit begeleide training in onze fitnesszaal en coaching hoe u uw capaciteit kan verkennen, hanteren en uitbreiden.

Daarnaast kunt u ook klachten hebben na een langdurige opname, met name wanneer u op de IC opgenomen bent geweest. Ook hierbij kunnen we u helpen.

Coronarevalidatie is maatwerk

Een intake plannen doet u via onze receptie. Met u wordt besproken of u naar de praktijk komt of dat de therapeut u ziet met een videoconsult. Een huisbezoek is ook mogelijk.

Wat de inhoud van de revalidatie wordt, wordt met u afgestemd. U kunt aan huis bezocht worden als dit nodig is maar u kunt ook komen trainen in onze trainingszaal.

Bij de revalidatie van corona werken onze therapeuten samen met de huisartsen, diëtist en ergotherapeut.

Maak hier uw afspraak.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering worden 50 behandelingen fysiotherapie vergoed. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Het eigen risico telt mee.

Mochten deze 50 behandelingen niet voldoende zijn, dan kunt u in aanmerking komen voor nogmaals 50 behandelingen. Hiervoor is een verwijzing van de specialist nodig, de huisarts kan u hiervoor niet verwijzen.