Revalidatie na corona

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Doorlopen met deze klachten is niet verstandig.

In de eerstelijns fysiotherapiepraktijk is het mogelijk om een goede revalidatie te krijgen. Hiervoor zijn de gespecialiseerde Hart-Vaat-Longfysiotherapeuten opgeleid. Zij hebben hun aantekening corona-revalidatie behaald en zijn bevoegd om een adequate revalidatie te geven.

Alle corona-therapeuten staan geregistreerd op Chronisch Zorgnet.

In onze praktijk heeft Hart-Vaat-Longfysiotherapeut Margreet van Loon de bevoegdheid.

Coronarevalidatie is maatwerk

Een intake plannen doet u via onze receptie. Met u wordt besproken of u naar de praktijk komt of dat de therapeut u ziet met een videoconsult. Een huisbezoek is ook mogelijk.

Wat de inhoud van de revalidatie wordt, wordt met u afgestemd. U kunt aan huis bezocht worden als dit nodig is maar u kunt ook komen trainen in onze trainingszaal.

Bij de revalidatie van corona werkt Margreet samen met de huisartsen, diëtist en ergotherapeut.