Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

Samenwerken

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en  met de ouders en eventueel de leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Behandelingen Kinderfysiotherapie

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Behandelingen zullen met name gericht zijn op:

Het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en het geven van adviezen aan ouders met betrekking tot hantering van hun kind en adviezen met betrekking tot hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.

Lees verder over de volgende onderwerpen:

Bij Fysiotherapie Noordhuis staat Mischa Hendriksen klaar om kinderen te behandelen.

Kinderen tot 2 jaar

Wij behandelen kinderen vanaf 2 jaar. Kinderen onder 2 jaar kunnen terecht bij FysioNu , Houwer & Ruijs of bij Praktijk voor Kind en Sport.