Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van pasgeborenen kinderen tot en met kinderen van 18 jaar. Dit kunnen uiteenlopende problemen zijn op het gebied van hun bewegingsontwikkeling of bewegingsvaardigheden. Denk bij pasgeborenen aan voorkeurshoudingen en bij oudere kinderen aan schrijfproblematiek of lichamelijke ‘onhandigheid’. Hierbij is er ook aandacht voor het sociaal-emotioneel aspect. Bijvoorbeeld wanneer een kind moeite heeft om mee te doen met sport en spel, kan hij ervaren dat hij wordt buitengesloten.

Samenwerken

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en met de ouders en eventueel de leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Behandelingen Kinderfysiotherapie

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Behandelingen zullen met name gericht zijn op:

Het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en het geven van adviezen aan ouders met betrekking tot hantering van hun kind en adviezen met betrekking tot hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.

Lees verder over de volgende onderwerpen:

Maak hier uw afspraak.